סרטונים | فيديوهات

האתגרים של סטודנטים ממגוון קבוצות באוניברסיטה העברית

English  |  עברית   |  عربي

סדנאות בנושא מצוינות מגדר ומגוון בקרב סגל האוניברסיטה העברית

כנס מל"ג 2018 פאנל בנושא תקווה ישראלית

שותפות ישראלית: קבוצת שיח תקוה ישראלית (2019)

Samar Aramin Ashhab Ph.D. Neubauer Fellow

<embed>

נאום נשיא המדינה "הסדר הישראלי החדש"

English  |  עברית   |  عربي

מפגש עם סטודנטיות מהחברה הערבית

English  |  עברית   |  عربي

השבט שלי: קבוצת שיח תקוה ישראלית (2019)

Hammam Al Bustami Ph.D.Neubauer Fellow

<embed>

Shatha Boukeileh, Ph.D. Neubauer fellow

<embed>

הוראה מרחוק ומגוון הסטודנטים

<embed>