סדנאות והרצאות | ورشات ومحاضرات

האוניברסיטה העברית מציעה לאנשי סגל אקדמי ומנהלי וליחידות האקדמיות מפגשי למידה בנושא המגוון. המפגשים עוסקים בנושאים כמו:

  • היכרות עם מגוון החברות בחברה הישראלית
  • ניהול מתחים ותקשורת רב תרבותית
  • אתגרים של סטודנטים מקבוות שונות באוניברסיטה העברית
  • הוראה בכיתה הטרוגנית רב תרבותית
  • הוראת נושאים שנויים במחלוקת
  • סיורים ומפגשים להיכרות עם מגוון הקהילות בחברה הישראלית.

יחידות אקדמיות, חברי סגל אקדמי ומנהלי שמעוניינים בכך מוזמנים לפנות למיכל ברק

בקרוב: