מלגות וסיוע כלכלי

האוניברסיטה העברית שואפת להעניק שיוויון הזדמנויות לסטודנטים על מנת שכל אחד ואחת יוכלו למצות את כישוריהם.