מדיניות מגוון | سياسة التنوّع

הוועדה לבחינת מדיניות מגוון לאוניברסיטה העברית

חזון מגוון לאוניברסיטה העברית בירושלים I الأهداف والرؤية

האוניברסיטה העברית רואה במגוון תנאי למצוינות אקדמית ולמיצוי הפוטנציאל האנושי בחברה בישראל. האוניברסיטה שואפת לטפח קהילה אשר מביאה לידי ביטוי מגוון רחב של עמדות, השקפות עולם ותרבויות. אנו שואפים לאפשר לכל סטודנט וסטודנטית להרגיש רצוי ומוגן ולשגשג אקדמית, אישית וחברתית. אנו שואפים להרחיב את יכולתנו ללמוד ולהעשיר את החיים בקמפוס על ידי שילוב מגוון של ניסיונות חיים ופרספקטיבות. לאוניברסיטה תפקיד חברתי מרכזי בהנגשת השכלה גבוהה לכלל הקבוצות בחברה הישראלית, צמצום פערים חברתיים וכלכליים וקידום מוביליזציה חברתית. לאוניברסיטה גם יעוד חינוכי ביחס לתלמידיה: על מנת להכשיר את הסטודנטים שלנו לאזרחות ולמנהיגות בחברה פלורליסטית, אנו שואפים לזמן להם מפגש והיכרות עם מגוון נקודות מבט והשקפות עולם.

האוניברסיטה העברית מחויבת למצוינות אקדמית ומחקרית. לשם כך האוניברסיטה שואפת להבטיח ששיעור בני כל הקבוצות בחברה הישראלית בקרב הסטודנטים והסגל של האוניברסיטה יהיה קרוב לחלקם באוכלוסייה. האוניברסיטה מחויבת ליצור ולשמר סביבה אקדמית נקייה מאפליה ומהטרדות על רקע ההשתייכות הקהילתית, הלאומית, העדתית, הדתית, או המינית של הסטודנטים ואנשי הסגל. 

ترى الجامعة العبريّة أنّ التنوّع شرطٌ للتميّز الأكاديميّ ولاستنفاد الإمكانات البشريّة في المجتمع في إسرائيل. تسعى الجامعة جاهدة لتطوير مجتمع يعكس مجموعة متنوّعة من المواقف، وجهات النظر والثقافات. إنّنا نطمح لتمكين كلّ طالب وطالبة من الشعور بأنّه مرغوب فيه ومحميّ وأن يزدهر على المستويات الأكاديميّة، الشخصيّة والاجتماعيّة. إنّنا نسعى إلى توسيع قدراتنا على التعلّم وإثراء الحياة في الحرم الجامعيّ من خلال الجمع بين تشكيلة متنوّعة من تجارب الحياة ووجهات النظر. للجامعة دورٌ اجتماعيّ في إتاحة للتعليم العالي لكلّ المجموعات في المجتمع الإسرائيليّ، تقليص الفجوات الاجتماعيّة والاقتصاديّة وتعزيز الحراك الاجتماعيّ. للجامعة أيضًا رسالة تربويّة بالنسبة لطلّابها: من أجل إعداد طلّابنا للمواطنة والقيادة في مجتمع التعدّديّة، فنحن نسعى إلى أن نوفّر لهم اللقاء مع مجموعة متنوّعة من وجهات النظر والتصوّرات والتعرّف عليها.

الجامعة العبريّة ملتزمة بالتميّز الأكاديميّ والبحثيّ. تحقيقًا لهذه الغاية، تطمح الجامعة إلى ضمان أن تكون نسبة أبناء كلّ المجموعات في المجتمع الإسرائيليّ في أوساط الطلّاب وطاقم الجامعة قريبة من نسبتهم من بين السكّان. تلتزم الجامعة بإنشاء بيئة أكاديميّة خالية من التميّيز والمضايقات على خلفيّة الانتماء المجتمعيّ، القوميّ، الطائفيّ، الدينيّ أو الجنسيّ للطلّاب وأعضاء الهيئة التدريسيّة والحفاظ عليها.

מטרות הוועדה I أهداف اللجنة

הוועדה לבחינת מדיניות מגוון ורב תרבותיות לאוניברסיטה העברית הוקמה במסגרת תוכנית "תקווה ישראלית" ביוזמת נשיא המדינה וות"ת. הוועדה הוסמכה להציע לאוניברסיטה מדיניות בתחומים הבאים:

 • חזון מגוון לאוניברסיטה;
 • קידום המגוון האנושי בהרכב הסטודנטים, סגל ההוראה והסגל המינהלי;
 • נהלים אוניברסיטאיים לקידום מגוון תרבותי, דתי ולשוני;
 • קידום מצוינות אקדמית לכלל הסטודנטים;
 • פעולות למניעת אפליה ואלימות על רקע השתייכות קבוצתית;
 • קידום מפגשים בין קהילתיים בין סטודנטים;
 • הגדלת מגוון הקורסים בנושא החברה בישראל על מגוון הקהילות המרכיבות אותה;
 • נושאים נוספים שדרושים על מנת לקדם מגוון ורב תרבותיות באוניברסיטה העברית

 

شُكّلت اللجنة لفحص سياسة التنوّع والتعدّديّة الثقافيّة للجامعة العبريّة في إطار برنامج "أمل إسرائيليّ" بمبادرة من رئيس الدولة ولجنة الميزانيّات والتخطيط. خُوّلت اللجنة بأن تقترح على الجامعة السياسات في المجالات التالية:

 • رؤية التنوّع للجامعة؛
 • تعزيز التنوّع الإنسانيّ في تركيبة الطلّاب، أعضاء الهيئة التدريسيّة والطاقم الإداريّ؛
 • الإجراءات الجامعيّة لتعزيز التنوّع الثقافيّ، الدينيّ واللغويّ؛
 • تعزيز التميّز الأكاديميّ لجميع الطلّاب؛
 • إجراءات لتفادي التمييز والعنف على خلفيّة الانتماء الجماعيّ؛ 
 • تعزيز اللقاءات المجتمعيّة بين الطلّاب؛
 • زيادة عدد المساقات في موضوع المجتمع في إسرائيل على اختلاف المجموعات السكّانيّة التي يتكوّن منها؛
 • مواضيع أخرى مطلوبة من أجل تعزيز التنوّع والتعدّديّة الثقافيّة في الجامعة العبريّة.

מה זה מגוון? I ما هو التنوّع؟

רב גוניות מתבטאת באופנים רבים שהרי כל אחד ואחת שונה מרעהו ומרעותו. בדיון במגוון כוונתנו לקשת הרחבה של קבוצות בחברה הישראלית ובפרט למי שהיום מיוצגים באוניברסיטה בחסר, הן במישור האנושי, הן בתוכן והן בנוכחות ובהשפעה. האוכלוסיות המיוצגות בחסר באוניברסיטה כוללות: פלסטינים-ערבים[1],  תושבי הפריפריה, חרדים, עולים חדשים, יוצאי אתיופיה ועניים. במרחבים מסוימים חסרות גם נשים.

 

[1]קידום מגוון ויצירת מרחב מוגן שבו כל אחד ואחת מרגישים רצויים כרוכים בכך שכל באי האוניברסיטה יוכלו להביא לידי ביטוי את זהותם ואת קבוצות ההשתייכות שלהם. משום כך יש חשיבות רבה למינוח ולאופן שבו בוחרות קהילות להגדיר את עצמן. סטודנטים ערבים רבים רואים עצמם בעיקר כפלסטינים. במסמך זה נשתמש במונח סטודנטים מהחברה הערבית.

يتجلّى التنوّع بأشكال كثيرة وذلك لأنّ كلّ واحد وواحدة منّا يختلف عن الآخر والأخرى. عند مناقشة التنوّع فنحن نقصد الطيف الواسع من المجموعات في المجتمع الإسرائيليّ، وبالذات المجموعات ذات التمثيل المنقوص في الجامعة، على المستوى البشريّ، وعلى مستوى المضمون، الحضور والتأثير. تشمل الفئات السكّانيّة ذات التمثيل المنقوص في الجامعة: الفلسطينيّون-العرب، سكّان المناطق البعيدة عن مركز البلاد، الحريديم، القادمون الجدد من إثيوبيا والفقراء. في بعض الحيّزات هناك نقص في تمثيل النساء أيضًا. 

המלצות הועדה I توصيات اللجنة

קידום קמפוס מגוון ומכיל I تعزيز الحرم الجامعيّ المتنوّع والمحتوي

קמפוס מגוון ומכיל הוא כזה שבו כל אחד ואחת מרגישים חלק מהמוסד. תחושת שייכות היא תנאי לשגשוג אישי ולביטוי עצמי. האוניברסיטה תפעל על מנת שכל באיה ירגישו חופשיים להביא לידי ביטוי את עצמם ואת קבוצת השייכות שלהם:

 1. שפה: שפה היא מרכיב משמעותי בזהות. האוניברסיטה תנכיח את השפה הערבית במרחב הציבורי של הקמפוס על ידי שילוט בערבית. אתרי האינטרנט של האוניברסיטה ושל היחידות האקדמיות יתורגמו לערבית ויופעלו באופן שוטף בשתי השפות. מכתבים ומודעות מרכזיים יתורגמו לערבית ולאנגלית.
 2. אירועים רב תרבותיים: יתקיימו אירועים חברתיים, אקדמיים ותרבותיים שבהם יינתן ייצוג למגוון הקהילות. האוניברסיטה תעודד שיח רב תרבותי.
 3. קשר עם הנהלת האוניברסיטה: בשל העדר יצוג נאות של סטודנטים מקבוצות מיעוט בגופים סטודנטיאליים, יקפידו נשיא האוניברסיטה,  הרקטורוהדיקאנים לפגושנציגים של סטודנטים מקבוצות המיעוט השונות באופן סדיר.
 4. עידוד לימוד בקבוצות הטרוגניות: כל מחלקה תפעל על מנת לעודד וליצר מסגרות למפגש רב תרבותי. יוצעו מסגרות מובנות למפגש משמעותי כחלק מהלימודים האקדמיים: תרגילים, עבודות, מעבדות ויוזמות משותפות.
 5. העלאת מודעות לנושא המגוון בקרב הסגל האקדמי והמנהלי: חברי הסגל האקדמי והמינהלי ישתתפו בסדנאות ובהכשרות בנושא ההזדמנויות והאתגרים של המגוון והשונות ולהעמקת ההיכרות עם קבוצות שונות בחברה בישראל.
 6. מגוון בתכני הלימוד: ראוי לזמן לסטודנטים מסגרת אינטלקטואלית שתחשוף אותם למגוון נקודות מבט ותעזור להם להתמודד עם שוני.  מגוון בתוכן נחוץ גם על מנת שכל הסטודנטים ימצאו את עצמם בתוכנית הלימודים. הקוריקולום צריך לזמן לסטודנטים הזדמנויות לחקור וללמוד נושאים רלבנטיים על זהות, תרבות ומגוון. לשם קידום מגוון נקודות מבט מרצים יפעלו על מנת שהקוריקולום שלהם יהיה מגוון והאוניברסיטה תעודד פיתוח והוראה של קורסים בנושאים אלו.
 7. בית תפילה: האוניברסיטה תייחד מקום לתפילה עבור בני ובנות כל אחת מהדתות. מקום זה יהיה פתוח, נגיש ומזמין.

الحرم الجامعيّ المتنوّع والمحتوي هو الذي يشعر فيه كلّ واحد وواحدة بأنّه جزءٌ من المؤسّسة. الشعور بالانتماء هو شرط للازدهار الشخصيّ والتعبير عن النفس. ستعمل الجامعة على أن يشعر كلّ من يأتي إليها بأنّه حرٌّ في التعبير عن نفسه والمجموعة التي ينتمي إليها:

(1) اللغة: اللغة مركّب هامّ في الهويّة. ستجعل الجامعة اللغة العربيّة حاضرة في الحيّز العامّ للحرم الجامعيّ من خلال اللافتات بالعربيّة. ترجمة مواقع الإنترنت في الجامعة وفي الوحدات الأكاديميّة للّغة العربيّة، ويتمّ تفعيلها بانتظام باللغتين. الرسائل والإعلانات الرئيسيّة تترجم للعربيّة والإنجليزيّة. 

(2) الأحداث متعدّدة الثقافات: تجري الأحداث الاجتماعيّة، الأكاديميّة والثقافيّة التي يُعطى فيها تمثيل للمجموعات المتنوّعة. تشجّع الجامعة على الحوار متعدّد الثقافات.

(3) العلاقة مع إدارة الجامعة: بسبب انعدام التمثيل اللائق للطلّاب من مجموعات الأقلّيّة في الهيئات الطلّابيّة، يحرص رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلّاب على الالتقاء مع ممثّلين عن الطلّاب من مجموعات الأقلّيّة المختلفة بشكل منتظم.

(4) تشجيع التعلمّ في مجموعات غير متجانسة: يعمل كلّ قسم من أجل تشجيع وخلق الأطر للقاء المتعدّد الثقافات. تُقترح أطر مبنيّة للقاء الهامّ كجزء من التعليم الأكاديميّ: التمارين، المهامّ، المختبرات والمبادرات المشتركة.

(5) زيادة الوعي لموضوع التنوّع في أوساط الطاقم الأكاديميّ والإداريّ: يشارك أعضاء الطاقم الأكاديميّ والإداريّ في الورش والتأهيل في موضوع فرص وتحدّيات التنوّع والاختلاف وتكثيف المعرفة مع المجموعات المختلفة في المجتمع الإسرائيليّ.

(6) التنوّع في مضامين التعلّم: من اللائق أن نوفّر للطلّاب الإطار الفكريّ الذين يتعرّفون من خلاله على مجموعة متنوّعة من وجهات النظر، والذي يساعدهم على التعامل مع الاختلاف. التنوّع في المضمون ضروريّ أيضًا كي يجد جميع الطلّاب أنفسهم في برنامج التعليم. يجب أن يتيح المنهج الدراسيّ للطلّاب الفرص لدراسة وتعلّم المواضيع ذات الصلة بالهويّة، الثقافة والتنوّع. من أجل تعزيز مجموعة متنوّعة من وجهات النظر يتعيّن على المحاضرين العمل لكي تكون مقرّراتهم الدراسيّة متنوّعة وأن تشجّع الجامعة تطوير وتدريس المساقات في هذه المواضيع.   

(7) مكان للصلاة: تخصّص الجامعة مكانًا للصلاة لصالح أتباع كلّ واحدة من الديانات. بحيث يكون هذا المكان مفتوحًا والوصول إليه مُتاح وجذّاب.

 

תמיכה בסטודנטים I . دعم الطلّاب: استنفاد الإمكانات الشخصيّة لكلّ طالب

סטודנטים מקבוצות המיוצגות בחסר חווים לעתים קרובות חווית ניכור ובדידות באוניברסיטה העברית. רבים מהם נוטים לחוות חוויה אקדמית פאסיבית יותר. הם נמנעים או חוששים ממעורבות פעילה בדיונים ומאינטראקציה ממשית עם חברי סגל אקדמי ועם סטודנטים עמיתים. בגלל האופי הנפרד של המגורים בישראל ושל מערכת החינוך הישראלית, סטודנטים מקבוצות מיעוט שמגיעים לאוניברסיטה העברית חווים מעבר מקהילה הומוגנית יחסית, תומכת ומגוננת שבה הם היו חלק מקבוצת הרוב – אל מרחב שבו הם המיעוט. עבור רבים חווית המיעוט היא חדשה ויש לה היבטים אישיים, פסיכולוגיים, חברתיים ופוליטיים. בין הגורמים הראשיים לנשירה מהאוניברסיטה נכללים: הגירה (עולים), לאום (ערבים) מעמד סוציו אקונומי (סטודנטים מישובים במעמד סוציו-אקונומי נמוך) ופריפריה. כל אלו הן קהילות של סטודנטים מקבוצות אשר מיוצגות בחסר מלכתחילה.

 

כל יחידה אקדמית[2] תמנה אחראי/ת על יישום המלצות אלו ועל הקשר עם הסטודנטים מהקבוצות המיוצגות בחסר. ההמלצות בפרק זה נועדו לשפר את התקשורת בין הסגל האקדמי והמינהלי והסטודנטים מקבוצות מיוצגות בחסר.המלצות אלו כוללות גם צעדים שננקטים היום על ידי דיקנט הסטודנטים ו/או חלק מהמחלקות, וזאת על מנת לוודא שיאומצו על ידי האוניברסיטה כמדיניות כך שיתקיימו גם בעתיד (במידה והמימון של המל"ג ייפסק) וכן על מנת להבטיח תמיכה אקטיבית ושיתוף פעולה של כל היחידות האקדמיות. 

 

 1. היערכות: כל יחידה אקדמית תקבל בתחילת השנה רשימת שמות ופרטי קשר של כל הסטודנטים שלומדים אצלה מהקבוצות המיוצגות בחסר בכל התארים.
 2. קשר אישי עם איש סגל: סטודנטים מדווחים שהצעד המשמעותי לשיפור תחושת הניכור שלהם היא כאשר נוצר קשר עם איש סגל ("מישהו ראה אותי"). כדי להבטיח זאת ימונו אנשי סגל כמנטורים אישיים או קבוצתיים של סטודנטים.
 3. פורום סטודנטים: על מנת לשפר את התקשורת ולבנות יחסים המושתתים על אמון והדדיות אנו מציעים שביחידות האקדמיות יוקם פורום סטודנטים משותף ובו ייצוג של סטודנטים מקבוצות מיעוט. ראש היחידה ייפגש עם הפורום מספר פעמים במהלך השנה על מנת לשמוע על צרכים ואתגרים שלהם. הפורום יזום פעילות אקדמית וחברתית לסטודנטים ביחידה.
 4. איש סגל ממונה: בכל יחידה ימונה איש סגל[3] שיהיה אחראי לפנות באופן יזום לסטודנטים לאורך שנת הלימודים. הניסיון מלמד כי נדרשת גישה פרואקטיבית, יוזמת ביחס לסטודנטים מקבוצות מיוצגות בחסר. לעתים קרובות אלו הם סטודנטים שאינם בקיאים ב"שפה האקדמית" ונמנעים מלנצל את המשאבים האקדמיים שהאוניברסיטה מעמידה לרשותם. במקרים רבים אלו סטודנטים שרגילים להיות המצטיינים בקהילתם ואינם מורגלים בבקשת עזרה ותמיכה. כל יחידה תמסד נהלים של פניה יזומה לסטודנטים לאורך שנת הלימודים בעיקר סביב צמתים כמו החלטה על מערכת, בחינות, קבלת ציונים ועוד.
 5. תמיכה אקדמית וחברתית: היחידה האקדמית בשיתוף עם היחידות הרלבנטיות בדיקנט הסטודנטים, יגבשו מערך תמיכה מתאים ורלבנטי לתחום התוכן. מערך התמיכה יכול לכלול: חונכות אקדמיות, קורסים ייעודיים (מבוא למבואות), קורס מיומנויות למידה וכתיבה אקדמית, הכנה לקראת שנה א' בקיץ, הכנה לקראת המבחנים.  
 6. עידוד המשך לימודים אקדמיים: היחידה האקדמית תפעל כדי לעודד סטודנטים מצטיינים מקבוצות מיעוט להמשיך ללימודים מתקדמים לקראת תואר שני ושלישי. יוצעו מלגות לסטודנטים מקבוצות מיעוט ותוקדש תשומת לב למגוון בקרב תלמידי המחקר, עוזרי ההוראה והמחקר והמתרגלים.

يعاني الطلّاب من المجموعات ذات التمثيل المنقوص أحيانًا من تجارب الاغتراب والعزلة في الجامعة العبريّة. يميل الكثيرون منهم إلى معايشة تجربة أكاديميّة أكثر سلبيّة. وهم يمتنعون أو يخشون المشاركة الفعّالة في النقاشات والتفاعلات الحقيقيّة مع أعضاء الهيئة التدريسيّة ومع زملائهم الطلّاب. بسبب طابع المساكن المنفصلة في إسرائيل وكذلك جهاز التعليم الإسرائيليّ، يجرّب الطلّاب من مجموعات الأقلّيّة الذين يأتون إلى الجامعة تجربة الانتقال من مجتمع متجانس نسبيًّا، داعم ومحميّ الذي كانوا فيه جزءًا من مجموعة الأغلبيّة- إلى حيّز هم فيه الأقلّيّة.  بالنسبة للكثيرين منهم فإنّ تجربة الأقلّيّة جديدة وذات جوانب شخصيّة، نفسيّة، اجتماعيّة وسياسيّة. تشمل العوامل الرئيسيّة للتسرّب من الجامعة: الهجرة (القادمون الجدد)، القوميّة (العرب) المكانة الاجتماعيّة-الاقتصاديّة (الطلّاب من البلدات ذات المكانة الاجتماعيّة-الاقتصاديّة المتدنّية) والمناطق البعيدة عن المركز. جميع هؤلاء هم طلّاب من المجموعات ذات التمثيل المنقوص منذ البداية.

تعيّن كلّ وحدة أكاديميّة مسؤولًا/ ة عن تنفيذ هذه التوصيات وعن العلاقة مع الطلّاب من المجموعات ذات التمثيل المنقوص. تهدف التوصيات في هذا الفصل إلى تحسين التواصل بين الطاقم الأكاديميّ والإداريّ والطلّاب من المجموعات ذات التمثيل المنقوص. تشمل هذه التوصيات أيضًا الخطوات التي يتمّ اتّخاذها حاليًّا من قِبل عمادة شؤون الطلبة و/ أو بعض الأقسام، وذلك بغية التحقّق من أنّه يتمّ تبنّيها من قِبل الجامعة كسياسة بحيث تجري في المستقبل أيضًا (في حالة توقّف التمويل من مجلس التعليم العالي) وكذلك لضمان الدعم الفعّال وتعاون جميع الوحدات الأكاديميّة.

 (1) الاستعدادات: تحصل كلّ وحدة أكاديميّة في بداية السنة على قائمة بأسماء وتفاصيل الاتّصال لجميع الطلّاب الذين يتعلّمون فيها من المجموعات ذات التمثيل المنقوص في جميع الألقاب.

(2) العلاقة الشخصيّة مع عضو في هيئة التدريس: يشير الطلّاب أنّ الخطوة الأهمّ لتحسين شعور الاغتراب لديهم هي عندما ينشأ الاتّصال مع عضو في هيئة التدريس ("أحد ما رآني"). ومن أجل ضمان ذلك يتمّ تعيين أعضاء من هيئة التدريس كمرشدين شخصيّين أو جماعيّين للطلّاب.

(3) منتدى الطلّاب: من أجل تحسين الاتّصال وبناء العلاقات القائمة على الثقة والتبادليّة فإنّنا نقترح أن يقام في الوحدات الأكاديميّة منتدى طلّاب مشترك وفيه تمثيل للطلّاب من مجموعات الأقلّيّة. يلتقي رؤساء الوحدات مع المنتدى عدّة مرّات خلال العام لكي يتمّ الاستماع إلى احتياجاتهم والتحدّيات التي تواجههم. يبادر المنتدى إلى النشاط الأكاديميّ والاجتماعيّ للطلّاب في الوحدة.

(4) عضو هيئة تدريس مسؤول: يعيّن في كلّ وحدة عضو من هيئة التدريس ويكون مسؤولًا عن المبادرة بالتوجّه إلى الطلّاب على مدار العام الدراسيّ. برهنت التجربة على أنّ هناك حاجة لتوجّه استباقيّ، مبادر بالنسبة للطلّاب من المجموعات ذات التمثيل المنقوص. في الكثير من الأحيان هؤلاء هم طلّاب لا يجيدون "اللغة الأكاديميّة" ويمتنعون عن استغلال الموارد الأكاديميّة التي توفّرها الجامعة لهم. وفي الكثير من الحالات فهؤلاء هم طلّاب معتادون على أن يكونوا المتميّزين في مجتمعهم وهم غير معتادين على طلب المساعدة والدعم. تعمل كلّ وحدة على مأسسة إجراءات التوجّه الاستباقيّة للطلّاب على مدار العام الدراسيّ وبالذات في الفترات الهامّة مثل اتّخاذ القرار بالنسبة لبرنامج الدروس، الامتحانات، تلقّي العلامات وغيرها.

(5) الدعم الأكاديميّ والاجتماعيّ: تبلور الوحدة الأكاديميّة بالتعاون مع الوحدات ذات الصلة في عمادة شؤون الطلّاب منظومة دعم ملائمة وذات صلة بمجال المضمون. يمكن أن تشمل منظومة الدعم: الإرشاد الأكاديميّ، مساقات هادفة (مقدّمة للمقدّمات)، مساق المهارات التعلّميّة والكتابة الأكاديميّة، التحضير استعدادًا للسنة الدراسيّة الأولى في الصيف، التهيئة استعدادًا للامتحانات.

(6) تشجيع مواصلة التعليم الأكاديميّ: تعمل الوحدة الأكاديميّة لكي تشجّع الطلّاب المتميّزين من مجموعات الأقلّيّة على الاستمرار في التعليم المتقدّم استعدادًا للماجستير والدكتوراه. تُقترح المنح للطلّاب من مجموعات الأقلّيّة ويكرّس الاهتمام بالتنوّع في أوساط طلّاب البحث، مساعدي التدريس والبحث والمدرّسين المساعدين.

מגוון אנושי I التنوّع البشريّ: زيادة التنوّع في أوساط الطاقم والطلّاب

הגדלת המגוון בקרב הסגל והסטודנטים

האוניברסיטה שואפת להיות מגוונת ונגישה לכל הקבוצות בחברה הישראלית. אנו שואפים שקבוצות שמיוצגות היום בחסר ישתלבו באוניברסיטה לפחות כפי חלקן באוכלוסייה הכללית. הגדלת המגוון האנושי באוניברסיטה מחייבת מהלך פרואקטיבי יזום. אין די בפתיחת הדלת למי שעדיין לא נכנסו בשערי האוניברסיטה. יש לנקוט בסדרת צעדים ויוזמות אשר מנגישים את האוניברסיטה לסטודנטים ואנשי סגל מקבוצות אלו. הנחת יסוד זו היא משמעותית  ומנחה את הוועדה במסקנותיה בנושאים השונים.

1. הגדלת המגוון בקרב הסגל האקדמי:

סגל אקדמי רב גוני הוא מטרה חשובה ומרכזית של האוניברסיטה. סגל מגוון מבטיח עושר מחשבתי, מחקרי ורעיוני. סגל מגוון יתרום גם לתחושת השייכות של סטודנטים מכל הקבוצות באוכלוסייה ועשוי לתרום להגדלת המגוון בקרב הסטודנטים. יעשה מאמץ להגדיל את המגוון בקרב הסגל האקדמי הזוטר (משרות עוזרי מחקר והוראה ומתרגלים). מרצים יפנו באופן יזום לסטודנטים מצטיינים מקבוצות שונות כדי להזמין אותם להגיש מועמדות לתפקידים אלו.

אשר לסגל האקדמי הבכיר, האוניברסיטה העברית אמצה לאחרונה את מסקנות הוועדה לעידוד קליטה של חוקרות/ים באוניברסיטה: מגדר ומגוון. אנומדגישים את חשיבות יישום המלצותיה. עיקרי המלצות ועדה זו הן:

 1. תיעוד ויעדים: כל יחידה אקדמית תתעד את המצב הנוכחי בכל אחת מהדרגות האקדמיות ותקבע לעצמה יעדים לקליטה של חוקרים וחוקרות מגוונים. כל יחידה תקבע נהלי עבודה שתכליתם להגביר את ייצוג הנשים והמגוון החברתי בקרב חברי הסגל, מתוך הסתכלות על כלל שלבי הקליטה והקידום של חברי סגל.
 2. גיוס אקטיבי של מועמדות/ים: ינוסחו קולות קוראים באופן גמיש ושוויוני, ובהגדרה רחבה של תחומי המחקר הדרושים. ירוכז מידע על בוגרים/ות חוקרים/ות בפוסטדוק ובדוקטורט מקרב קבוצות מיעוט  ותיעשה פנייה יזומה אליהם. יגובשו אמצעים נוספים לגיוס אקטיבי של מועמדים מקבוצות מיוצגות בחסר.
 3. הבניית תהליך הקליטה: המחקר מלמד כי תהליכי קבלת החלטות, ובכללם מכתבי המלצה, מושפעים מהטיות בלתי מודעות לגבי מגדר, גיל, מוצא וכדומה. לפיכך נדרשת הבנייה בתהליך קבלת ההחלטות שתקטין את ההטיה בשלבי עבודתה של ועדת הסינון במכונים ובמחלקות.
 4. הכשרות: חברי וועדות הסינון והמינויים יעברו הכשרה (חד-פעמית) בנושא הטיות בלתי מודעות בהליכי מינויים והעלאות, שתועבר בקמפוסים השונים.

2. הגדלת המגוון בקרב עובדי הסגל המנהלי:

עובדי הסגל המינהלי באוניברסיטה מגיעים ממגוון רחב של קבוצות בחברה הישראלית אך כיום אין יצוג ראוי של עובדים מקרב החברה הערבית. משום כך אנו ממליצים על הגדלת מספר הערבים בסגל המינהלי ובעיקר בתפקידים שיש בהם מגע עם סטודנטים. 

3. הגדלת המגוון בקרב הסטודנטים:

המפתח להגדלת המגוון בקרב הסטודנטים הוא לתמוך בסטודנטים הנוכחיים ולהבטיח שהאוניברסיטה היא מקום מזמין, נעים וחופשי מאפליה כך שכל הסטודנטים מרגישים רצויים ובטוחים. בסעיף זה נתמקד במהלכים לגיוס והנגשת האוניברסיטה לקבוצות מיוצגות בחסר.

המגוון חשוב ונחוץ בכל תחומי הלימוד. צריך להקפיד שלא ליצור הסללה למקצועות מסוימים. משום כך יש להדגיש את הגיוון בתחומים בהם יש יצוג חסר בולט במיוחד. בעיקר יש לשאוף להגדלת המגוון בתוכניות מצטיינים וכן על השתתפות בתוכניות אטרקטיביות כמו חילופי סטודנטים, כתבי עת, התמחויות. כל אלו נגישים הרבה יותר ומוכרים למי שמצוי ברשתות חברתיות מסוימות. לשם כך נדרשת פעילות יזומה להזמנת סטודנטים מקהילות המיוצגות בחסר ולהנגשת המידע על תוכניות אלו.

 1. איסוף מידע: כדי לתכנן ולהציב יעדים מספריים בתחום המגוון, נדרש לאסוף מידע על המועמדים, המתקבלים והמממשים. המידע צריך להיאסף ברמת החוג/ מחלקה והפקולטה. לצורך כך כל הסטודנטים יוזמנו למלא טופס פרטים וולונטרי שיכלול פסקת הסבר על כך שהמידע נועד לצרכי עידוד מגוון.
 2. בדיקת תנאי הקבלה ובדיקת מספר הסטודנטים מקבוצות מיעוט שהתעניינו ברישום אך נדחו. על בסיס הנתונים הללו,  כל יחידה תחליט באם להתאים את תנאי הקבלה, לגייס מועמדים מקבוצות מיוצגות בחסר אשר עומדים בתנאי הקבלה או לפעול על מנת להבטיח מימוש והרשמה ממועמדים שהתקבלו.
 3. שיווק ייעודי ממוקדלקהלים שמיוצגים בחסר.
 4. יצירת מאגר מלגות ייעודיות לסטודנטים מקבוצות מיוצגות בחסר (מעבר למלגות על בסיס צרכים). דגש מיוחד יושם למלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים.
 5. תמיכה ועידוד של סטודנטים מקבוצות מיעוט להמשיך לתארים מתקדמים:עידוד סטודנטים להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים, סיוע בחיפוש מלגות מתאימות, קידום סטודנטים מקבוצות מיעוט לפוסט דוקטורט, שמירה על קשר רציף עם תלמידי דוקטורט ועידודם להגיש מועמדות למשרות אקדמיות.
 6. הליך הרישום: האוניברסיטה תבחן את הליך הרישום כדי לוודא שהוא נגיש ומובן.  אנו מדגישים את חשיבות תרגום הליך הרישום והקבלה לערבית.
 7. איש/אשת קשר ייעודי עבור מועמדים מקבוצות מיוצגות בחסר שיהיה כתובת עבורם בהליך הרישום (בכל התארים). 
 8. עידוד מימוש האוניברסיטה תיצור קשר אקטיבי עם כל מועמד שהתקבל כדי לתמוך בתהליך הרישום שלו/ה ולסייע לו/לה בקבלת החלטות. הפניות למועמדים מהחברההערבית יעשו בשפה הערבית. יהיה שיתוף פעולה בין מחלקות כך ששמות מועמדים טובים מקבוצות מיוצגות בחסר שלא מתקבלים יועברו למחלקות אחרות שיוכלו לפנות אליהם.

הגדלת מספר הסטודנטים מקבוצות מיעוט היא מהלך משולב של פעולה יזומה, התאמת תנאי הקבלה ושל צעדים הננקטים במהלך הלימודים לשיפור החוויה וההישגים של תלמידים מקבוצות מיעוט.  מרכיב אחרון זה הוא שיוביל בהמשך להגדלת הביקוש לאוניברסיטה העברית בקרב קבוצות אלו.

التنوّع البشريّ: زيادة التنوّع في أوساط الطاقم والطلّاب

تسعى الجامعة لتكون متنوّعة ومتاحة لجميع المجموعات في المجتمع الإسرائيليّ. إنّنا نطمح لكي تندمج المجموعات ذات التمثيل المنقوص حاليًّا في الجامعة على الأقلّ حسب نسبتها في مجموع السكّان العامّ. تتطلّب زيادة التنوّع البشريّ في الجامعة سيرورة إجراءات استباقيّة. لا يكفي أن نفتح الباب لمَن لم يلتحقوا حتّى الآن بالتعليم في الجامعة. يجب اتّخاذ سلسلة من الخطوات والمبادرات التي تجعل الجامعة متاحة أمام الطلّاب وأعضاء الهيئة التدريسيّة من هذه المجموعات.  هذه الفرضيّة ذات أهمّيّة وتسترشد بها اللجنة في نتائجها في المواضيع المختلفة.

1.  زيادة التنوّع في أوساط الطاقم الأكاديميّ: 

الطاقم الأكاديميّ المتنوّع هو هدف هامّ ورئيسيّ للجامعة. يكفل الطاقم المتنوّع الثراء الفكريّ، البحثيّ والمفاهيميّ. يسهم الطاقم المتنوّع أيضًا في الشعور بالانتماء للطلّاب من جميع المجموعات السكّانيّة ومن شأنه أن يسهم في زيادة التنوّع في أوساط الطلّاب. ستبذل الجهود لزيادة التنوّع لدى الطاقم الأكاديميّ الصغير (وظائف لمساعدي البحث والتدريس والمعلّمين المساعدين). يبادر المحاضرون بالتوجّه إلى الطلّاب المتفوّقين من المجموعات المختلفة بغية دعوتهم للترشّح لمثل هذه الوظائف.

أمّا بالنسبة للطاقم الأكاديميّ الكبير، فقد تبنّت الجامعة العبريّة مؤخّرًا النتائج التي توصّلت إليها اللجنة لتشجيع استيعاب الباحثات/ الباحثين في الجامعة: الجندر والتنوّع. نحن نؤكّد على أهمّيّة تطبيق توصياتها. التوصيات الأساسيّة لهذه اللجنة هي:

 1. التوثيق والغايات: توثّق كلّ وحدة أكاديميّة الوضع الحاليّ في كلّ واحدة من الدرجات الأكاديميّة وتحدّد لنفسها أهدافًا لاستيعاب الباحثين والباحثات المتنوّعين. تحدّد كلّ وحدة إجراءات العمل والتي تهدف إلى زيادة تمثيل النساء والتنوّع الاجتماعيّ في أوساط أعضاء الهيئة التدريسيّة، من منطلق النظر في مجمل مراحل الاستيعاب والتقدّم لأعضاء الهيئة التدريسيّة.
 2. التجنيد النشط للمرشّحات/ المرشّحين: تتمّ صياغة دعوات بشكل مرن ومتساوٍ، وبتعريف واسع لمجالات البحث المطلوبة. تُجمع المعلومات عن الخرّيجين/ الخرّيجات الباحثين/ الباحثات في مرحلة ما بعد الدكتوراه في أوساط مجموعات الأقلّيّة ويبادر بالتوجّه إليهم. تبلور وسائل أخرى للتجنيد النشط للمرشّحين من المرشّحين من المجموعات ذات التمثيل المنقوص.
 3. بناء سيرورة الاستيعاب: أظهر البحث أنّ سيرورة اتّخاذ القرارات، بما في ذلك رسائل التوصية، تتأثّر من التحيّزات غير الواعية بالنسبة للجندر، السنّ، الأصل وما شابه. وبالتالي هناك حاجة للبناء في سيرورة اتّخاذ القرارات التي تحدّ من التحيّز في مراحل عمل لجنة الترشيح في المعاهد والأقسام.
 4. التأهيل والإعداد: يخضع أعضاء لجان الترشيح والتعيينات للتأهيل (لمرّة واحدة) في موضوع التحيّزات غير الواعية في سيرورات التعيينات والترقيات، الذي يتمّ تمريره في الجامعات المختلفة.

2.  زيادة التنوّع في أوساط موظّفيّ الطاقم الإداريّ:

موظّفو الطاقم الإداريّ في الجامعة يأتون من مجموعة متنوّعة واسعة من المجموعات في المجتمع الإسرائيليّ، لكن في الوقت الحاليّ ليس هناك تمثيل لائق للموظّفين من المجتمع العربيّ. ولهذا السبب فإنّنا نقترح زيادة العرب في الطاقم الإداريّ وبالذات في الوظائف ذات الصلة مع الطلّاب العرب.

3. زيادة التنوّع في أوساط الطلّاب:

المفتاح لزيادة التنوّع في أوساط الطلّاب العرب هو توفير الدعم للطلّاب الحاليّين وأن نضمن أن تكون الجامعة مكانًا جاذبًا، لطيفًا وخاليًا من التمييز، بحيث يشعر جميع الطلّاب أنّه مرحّب بهم ويشعرون بالأمان. سنركّز في هذا البند على سيرورات تجنيد وإتاحة الجامعة للمجموعات ذات التمثيل المنقوص.

التنوّع هامّ وضروريّ في كلّ مجالات التعلّم. يجب الحرص بألّا نخلق التقسيم حسب القدرات في بعض المواضيع. ولذلك يجب التشديد على التنوّع في المجالات التي فيها تمثيل ناقص وبارز بشكل خاصّ. يجب السعي بالأساس لزيادة التنوّع في برامج المتميّزين، وكذلك على المشاركة في البرامج الجذّابة مثل، تبادل الطلّاب، المجلّات، التخصّصات. هذه جميعها متاحة أكثر ومعروفة للموجودين في بعض الشبكات الاجتماعيّة. ولهذا الغرض هناك حاجة للقيام بالمبادرة ودعوة الطلّاب من المجموعات ذات التمثيل المنقوص وإتاحة المعلومات حول هذه البرامج.

 1. جمع المعلومات: من أجل التخطيط ووضع الأهداف بالأرقام في مجال التنوّع، هناك حاجة لجمع المعلومات حول المرشّحين، الذين يتمّ قبولهم أو يستفيدون من حقّهم في التعلّم. يجب أن تُجمع المعلومات على مستوى الدائرة/ القسم والكلّيّة. ولهذا الغرض يُطلب من الطلّاب تعبئة استمارة تفاصيل طوعيّة تشمل فقرة توضيح عن أنّ الهدف من المعلومات لأغراض تشجيع التنوّع.
 2. فحص شروط القبول وفحص عدد الطلّاب من مجموعات الأقلّيّة الذين أبدوا اهتمامًا بالتسجيل ولكنّهم رُفضوا. على أساس هذه المعطيات، تقرّر كلّ وحدة إذا كانت هناك حاجة لملاءمة شروط القبول، تجنيد المرشّحين من المجموعات ذات التمثيل المنقوص الذين يستوفون شروط القبول، أو العمل من أجل ضمان التحقيق والتسجيل من المرشّحين الذين قُبلوا. 
 3. التسويق الهادف والمركّز للمجموعات ذات التمثيل المنقوص.
 4. تكوين مجمّع منح خاصّ للطلّاب من المجموعات ذات التمثيل المنقوص (عدا عن المنح على أساس الاحتياجات). يتمّ التشديد بشكل خاصّ على المنح للطلّاب في الألقاب المتقدّمة.
 5. دعم وتشجيع الطلّاب من مجموعات الأقلّيّة للاستمرار للألقاب المتقدّمة: تشجيع الطلّاب للاستمرار في التعليم للألقاب المتقدّمة، المساعدة في البحث عن المنح الملائمة، دعم الطلّاب من مجموعات الأقلّيّة لمرحلة ما بعد الدكتوراه، الحفاظ على علاقة متواصلة مع طلّاب الدكتوراه وتشجيعهم للترشّح للوظائف الأكاديميّة.
 6. إجراء التسجيل: تفحص الجامعة إجراء التسجيل للتحقّق من أنّه متاح ومفهوم. نحن نؤكّد على أهمّيّة ترجمة إجراء التسجيل والقبول للعربيّة.
 7. جهة اتّصال خاصّة من أجل المرشّحين من المجموعات ذات التمثيل المنقوص لكي تكون عنوانًا بالنسبة لهم خلال إجراء التسجيل (في جميع الألقاب).
 8. تشجيع التنفيذ تقوم الجامعة بإيجاد اتّصال فعّال مع كلّ مرشّح تمّ قبوله؛ كي تدعم سيرورة تسجيله/ا ومساعدته/ ا في اتّخاذ القرارات. تجري التوجّهات للمرشّحين من المجتمع العربيّ باللغة العربيّة. يكون هناك تعاون بين الأقسام حتّى تُحوّل أسماء المرشّحين الجيّدين من المجموعات ذات التمثيل المنقوص الذين لم يُقبلوا إلى الأقسام الأخرى كي يكون بإمكانها التوجّه إليهم.

زيادة عدد الطلّاب من مجموعات الأقلّيّة بمثابة عمليّة مشتركة للعمل المبادَر إليه، ملاءمة شروط القبول والخطوات التي يتمّ اتّخاذها خلال الدراسة لتحسين التجربة وإنجازات الطلّاب من مجموعات الأقلّيّة. المركّب الأخير هو الذي يؤدّي لاحقًا إلى زيادة الطلب للجامعة العبريّة في أوساط هذه المجموعات.

נהלים הקשורים בחגים וימי צום I النُظم المتعلّقة بالأعياد وأيّام الصيام

 1. בנוסף לחגים הנוכחיים, לא יתקיימו לימודים באוניברסיטה במשך יום אחד בעיד אלאדחא, יום אחד בעיד אל פיטר ויום בחג הפסחא. 
 2. סטודנטים בני הדתות המנויות מטה יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם בהתאם לתאריכים המפורטים מידי שנה על ידי המזכירות האקדמית. היעדרויות אלו לא יחשבו במניין ימי ההיעדרות המותר. לא יתקיימו בחינות בימי חג אלו.
 3. סטודנטים בני הדתות המנויות מטה שיעדרו מבחינה שהחלה לאחר השעה 12:00 ביום צום שברשימה להלן יהיו זכאים להיבחן במועד מיוחד.
 4. בימי צום המוסד יקפיד לקיים לפחות אחד מבין מועדי א' או ב' בשעות הבוקר (לפני הצהריים).
 5. מועדי הגשת מטלות שנקבעו ביום חג יוגשו על ידי הסטודנט בסמוך לאחר החג (בתיאום עם המרצה).
 6. לא יתקיימו טקסים בימי חג וערבי חג.
 7. יוכרז יום נוסף, מלבד יום הסטודנטים הירושלמים שמתקיים ביום ירושלים, שייועד לציון יום הסטודנטים באוניברסיטה העברית. 

רשימת החגים וימי הצום

 • חגים מוסלמים: עיד אל אדחא, מוחרם, עיד אל פיטר
 • חגים דרוזיים: עיד אל אדחא,  חג הנביא שועייב
 • חגים נוצרים: ערב חג המולד וחג המולד, ראש השנה, פסחא
 • העדה האתיופית: חג הסיגד
 • ימי צום: צום גדליה, צום י' בטבת, תענית אסתר, צום חודש הרמדאן, צום י"ז בתמוז, צום ט' באב.

 

(1) بالإضافة إلى الأعياد الحاليّة، سيتوقّف التعليم في الجامعة لمدّة يوم واحد في عيد الأضحى، ويوم واحد في عيد الفطر ويوم في عيد الفصح عند الطوائف المسيحيّة.

(2) الطلّاب من أتباع الديانات المذكورة أدناه لهم الحقّ في التغيّب عن الدروس في أيّام أعيادهم وفقًا للتواريخ المفصّلة في كلّ عام من قِبل السكرتاريّة الأكاديميّة. لا تُحسب هذه الغيابات ضمن عدد أيّام الغياب المسموحة. لا تجري الامتحانات في أيّام العيد هذه.

(3)  للطلّاب من أتباع الديانات المذكورة أدناه الذين يتغيّبون عن الامتحان الذي يبدأ بعد الساعة 12:00 في يوم الصيام في القائمة التالية الحقّ في أن يُمتحنوا في موعد خاصّ.

(4) تحرص المؤسّسة في أيّام الصيام على إجراء واحد على الأقلّ من بين موعديّ أ أو ب في ساعات الصباح (قبل الظهر).

(5) مواعيد تقديم المهامّ التي تقرّرت في يوم عيد تقدّم من قِبل الطالب في أقرب موعد بعد العيد (بالتنسيق مع المحاضر).

(6) لا تُنظّم المناسبات والطقوس في أيّام العيد أو عشيّة العيد.

(7) يتمّ الإعلان عن يوم آخر، عدا عن يوم الطلّاب المقدسيّين الذي يجري في يوم القدس، يخصّص للاحتفال بيوم الطلّاب في الجامعة العبريّة.

    قائمة الأعياد وأيّام الصيام

 • الأعياد الإسلاميّة: عيد الأضحى، الأوّل من محرّم (رأس السنة الهجريّة)، عيد الفطر.
 • الأعياد الدرزيّة: عيد الأضحى، زيارة النبيّ شعيب.
 • الأعياد المسيحيّة: عشيّة عيد الميلاد وعيد الميلاد، رأس السنة، الفصح.
 • الطائفة الإثيوبيّة: عيد السيغد.
 • أيّام الصيام: صيام غداليا، صيام اليوم العاشر من شهر تڤيت (الشهر العاشر في التقويم العبريّ)، صيام الثالث عشر من شهر آذار العبريّ، صيام شهر رمضان، صيام السابع عشر من شهر تمّوز العبريّ، صيام التاسع من شهر آب العبريّ.

 

טיפול באפליה ובמקרים של הטרדה על בסיס שיוך קבוצתי I معالجة التمييز وفي حالات المضايقة على أساس الانتماء الجماعيّ

האוניברסיטה העברית מייחסת חשיבות רבה ליחס מכבד לכל אדם ולכל קבוצת שייכות. האוניברסיטה רואה בחומרה רבה הטרדות על רקע השתייכות לקבוצה. הטרדה כזו היא כל התנהגות פוגעת או בלתי מכבדת, מילולית או פיסית, שפוגעת באדם על בסיס  השתייכותו הקבוצתית. הטרדה  מילולית יכולה להיעשות בכתב או בעל פה ויכולה לכלול התנהגות כלפי אדם מסויים, או התייחסות לא ראוייה לקבוצה דרך בדיחות, הערות, ביטויים במדיה הדיגיטלית או פגיעה פיסית.

האוניברסיטה תפרסם כללים שמגדירים מהי התנהגות מפלה, מוטה או פוגעת ומהי התגובה המשמעתית שהתנהגות כזו גוררת.  סטודנטים שחשים שנפגעו או הוטרדו על רקע השתייכותם הקבוצתית יפנו באמצעות טופס אינטרנטי מיוחד לנציב תלונות הסטודנטים.

 

تعزو الجامعة العبريّة أهمّيّة كبيرة للعلاقة التي تنمّ عن الاحترام لكلّ شخص ولكلّ مجموعة انتماء. تعتبر الجامعة أنّ المضايقات على خلفيّة الانتماء للمجموعة هي أمر خطير.  تعني المضايقة من هذا النوع كلّ سلوك مؤذٍ أو لا ينمّ عن الاحترام، لفظيًّا أو جسديًّا، الذي يلحق الضرر بالشخص على أساس انتمائه الجماعيّ. يمكن أن تكون المضايقة اللفظيّة كتابيًّا أو شفهيًّا ويمكن أن تشمل السلوك تجاه شخصٍ معيّن، أو التطرّق بشكل غير لائق للمجموعة عن طريق النكات، الملاحظات، التعابير عبر وسائل التواصل الرقميّة أو الأذى الجسديّ.

تنشر الجامعة القواعد التي تعرّف ما هو السلوك الذي ينطوي على التميّيز، المتحيّز أو المؤذي، وما هو الردّ الهامّ الذي يترتّب عليه هذا السلوك. الطلّاب الذين يشعرون بأنّه تمّ المساس بهم أو جرت مضايقتهم على خلفيّة انتمائهم الجماعيّ يتوجّهون من خلال استمارة خاصّة على الإنترنت إلى مفوّض شكاوى الطلّاب. 

 

עידוד שיח מקבל ומכבד I تشجيع حوار المُتَقَبِّل والذي ينمّ عن الاحترام

האוניברסיטה היא קהילה של אנשים בעלי דעות, השקפות ואמונות מגוונות. ההכרה בהבדלים אלה והסובלנות כלפיהם היא ביסוד עקרונות האוניברסיטה. האוניברסיטה תדאג לכך שכל הסטודנטים ירגישו  בנוח להתלבש לפי רצונם ומנהגיהם, להביע את דעתם ולהביא את סיפור החיים שלהם.

 1. מחובתה של האוניברסיטה ליצור תנאים שיאפשרו לכל חברי הקהילה האוניברסיטאית – העובדים והסטודנטים - לחיות בצוותא, תוך מתן ביטוי לדעותיהם, השקפותיהם ואמונותיהם ותוך קיום שיח חופשי.
 2. האוניברסיטה כמוסד להשכלה גבוהה רואה בעקרון חופש הביטוי תנאי יסודי לקיומה. לפיכך היא מבטיחה ומטפחת חופש ביטוי בפעילות האקדמית, התרבותית, החברתית והציבורית בין כתליה, והכל במסגרת חוקי המדינה
 3. נהלי הפעילות הציבורית יהיו על פי הכתוב בתקנון פעילות ציבורית באוניברסיטה העברית, כמתפרסם באתר דיקנט הסטודנטים [תקנון פעילות ציבורית]

 

الجامعة هي مجموعة من الأشخاص ذات آراء، وجهات نظر ومعتقدات متنوّعة. الاعتراف بهذه الفروق والتسامح تجاهها هو في صلب مبادئ الجامعة. تهتمّ الجامعة بأن يشعر جميع الطلّاب بالراحة في أن يرتدوا ملابسهم حسب رغبتهم وعاداتهم، وأن يعبّروا عن آرائهم وأن يجلبوا معهم قصّة حياتهم.

 1. الجامعة ملزمة بخلق الظروف التي تسمح لجميع أعضاء المجتمع الجامعيّ- الموظّفين والطلّاب- العيش معًا، مع إتاحة الفرصة للتعبير عن آرائهم، ووجهات نظرهم ومعتقداتهم وإجراء الحوار الحرّ.
 2. الجامعة كمؤسّسة للتعليم العالي ترى في مبدأ حريّة التعبير شرطًا أساسيًّا لوجودها. ولذلك فإنّها تضمن وتعزّز حريّة التعبير في النشاط الأكاديميّ، الثقافيّ، الاجتماعيّ والعامّ بين أروقتها، وذلك في إطار قوانين الدولة.
 3. تكون إجراءات النشاط العامّ وفقًا لنظام النشاط العامّ في الجامعة العبريّة، كما ورد في موقع عمادة شؤون الطلّاب [نظام النشاط الجماهيريّ]

 

ועדת ההיגוי

ועדת ההיגוי | لجنة التوجيه

יו"ר הוועדה: פרופ' מונא חורי כסאברי, דיקנית בית הספר לעבודה סוציאלית

פרופ' אסף פרידלר, סגן הרקטור

פרופ' גיא הרפז, דיקן הסטודנטים

ד"ר תאוופיק דעאדלה, מדעי הרוח ד"ר נורמן מטאניס, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

פרופ' דורית שחם, הפקולטה לרפואה

פרופ' אמריטוס יעקב שול, הפקולטה למדעי החברה

מאיר בינג, סמנכ"ל כספים

מיכל ברק, מנהלת המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

דקר שמשון, מנהלת היחידה לשיוויון הזדמנויות בדקנט הסטודנטים

רחל ענברי, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה.

ברנדה נידל-שמעוני, האגף לפיתוח משאבים וקשרי חוץ, מנהלת היחידה לשיוויון הזדמנויות לחברה הערבית

שיר מרדכי, יו״ר אגודת הסטודנטים

מרים מריד, סטודנטית בבית הספר לחינוך

שלי אינגדאו, דוקטורנטית בעבודה סוציאלית

אברהם רקובסקי, סטודנט בבית הספר לעבודה סוציאלית

אמיר צאלח, סטודנט לסיעוד