מגוון בסגל | تنوّع في الهيئة

  • מרצות בסגל האוניברסיטה
  • דוקטורנטיות ומרצות
  • diversity staff
  • מרצות בסגל האוניברסיטה
  • דוקטורנטיות ומרצות
  • diversity staff
  • מרצות בסגל האוניברסיטה
  • דוקטורנטיות ומרצות
  • diversity staff

האוניברסיטה העברית פועלת כדי להגדיל את מספר הנשים החוקרות בסגל האוניברסיטה וכן את מגוון החוקרים והחוקרות מכל קבוצות האוכלוסיה. הוועדה לקידום נשים במדע ובמחקר בראשות פרופ' בת שבע כרם אחראית על קידום אסטרטגיה ועל ישום המדיניות בתחום זה. המלצות הוועדה אומצו על ידי מוסדות האוניברסיטה. 

האוניברסיטה העברית בשיתוף עם נציבות שיוויון הזדמנויות בתעסוקה פועלת לגיוון הסגל המנהלי של האוניברסיטה. האוניברסיטה קבעה יעדים בתחום זה והיא פועלת על מנת להגדיל את מגוון העובדים מהקבוצות שמיוצגות בחסר בקרב עובדי האוניברסיטה. למטרה זו מונה בכל יחידה אקדמית רפרנט אחראי על העסקה מגוונת.